Content View Hits : 1188399
現在有 19 訪客 在線上

中鼎文物館藏青銅器

戰國-水坑神獸鏤空青銅爐

 

三星堆文化-人面青銅器

 

泰國小乘佛教文物-銅雕十臂神像

 

 

春秋戰國-雙頭螭龍果盤銘文青銅三輪車

 

 

 

 

 

 

最近更新 (週五, 20 五月 2011 21:10)